فراخوان شرکت در جشنواره تولید محتوی رشد

**فوری**

با سلام 

شرایط شرکت در جشنواره تولید محتوی به پیوست موجود می باشد . با توجه به الزامی بودن ارائه محتوی الکترونیک برای کلیه آموزگاران و دانش آموزان خواهشمند است حتما متن و پیوست های مربوطه با دقت مطالعه و پیگیری گردد. 

جهت مطالعه کامل شرایط و قوانین جشنواره از طریق لینک ذیل اقدام گردد: 

https://ecf.roshd.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87

گزارش تصویری