آغازفعالیت مجمع قرآن وعترت علیهم السلام

مجمع قرآن وعترت علیهم السلام

مجمع قرآن وعترت علیهم السلام مجتمع دکترهشترودی باهدف تقویت فرهنگ قرآنی وعلوم اهل بیت علیهم السلام از روز دوشنبه 98/7/8 به حول وقوه الهی  هرهفته دوشنبه ها ازساعت 7 صبح در محل نمازخانه آغاز به کارخواهدکرد، لذا همکاران ودانش آموزان علاقه مند می توانند باحضور خود این محفل را مزین کنند.     معاون فرهنگی مجتمع دکترهشترودی