آغاز پایگاه تابستانی

آغاز پایگاه تابستانی مقطع متوسطه2

پایگاه تابستانی مقطع متوسطه2 مجتمع دکترهشترودی درتاریخ 98.4.23 باحضور مدیر، معاونان و دانش آموزان عزیز آغاز به کار کرد. 

گزارش تصویری